s Disclaimer | ATAG Service
Tekstgrootte
Letterweergave verkleinen Letterweergave vergroten

Disclaimer


Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. ATAG Nederland bv aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel ATAG Nederland bv alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ATAG Nederland bv niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. ATAG Nederland bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van ATAG Nederland bv, welke geen eigendom zijn van ATAG Nederland bv, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ATAG Nederland bv. Hoewel ATAG Nederland bv uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ATAG Nederland bv worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright © 2008 - 2012 ATAG Nederland bv | Disclaimer | Site voorwaarden | Privacy statement